nostredame.info

derde wereldoorlog

derde wereldoorlog fragmentPlotseling begon Nostradamus hevig te schudden.
‘Wat is er met u aan de hand, meester?’
‘Niets, niets, laat me maar, de Derde Wereldoorlog staat te beginnen,’ en krampachtig liep hij naar het raam toe.
‘Je doet je werk uitzonderlijk goed, Christophe,’ vervolgde hij, terwijl hij de avondschemer bekeek, ‘maar hoe lang ben je nog bezig?’
‘Ik ben zo goed als klaar,’ antwoordde de secretaris, die de laatste pennenstreken plaatste.
Geen vuiltje aan de lucht, dacht de helderziende intussen.
‘Zal ik die langhalskolven maar eens een keer opbergen?’ vroeg Christophe bij het weggaan.
‘Sorry, ik heb je niet gehoord, ik was in gedachten verzonken.’
‘Of ik deze kolven nog zal opruimen? U hebt ze al jaren niet aangeraakt.’
‘Ja ja, goed,’ antwoordde Nostradamus, terwijl hij uit het raam bleef turen.
‘Prettige avond en maar weer tot morgen, meester,’ zei de klerk met een paar flessen onder z’n arm, en hij vertrok. Toen raakte de hemel bezaaid met monsterlijke vindingen en de lucht werd zwart. Voor Nostradamus' ogen werd een afgrijselijke oorlog gevoerd. Het geweld was ongekend. Het regende melk, staal, vuur en pest en vele volkeren op aarde vonden de dood. Het exorbitante geweld veroorzaakte talloze aardbevingen en vele rivieren verlegden hun koers. De wereldhandel stortte in en de mensen leden een enorme honger en dorst. De ziener kon op slag door alle eeuwen heen kijken en het toonde zich naakter dan naakt. Alles werd onthuld, waar hij zijn blik ook op richtte. Pas tientallen jaren later zou het leven zich op aarde herstellen om in een nieuwe wereldorde te geraken. Aquarius zou een millennium van vrede laten aanbreken, waarin de mens zijn aandacht aan hemel en ruimte zou gaan geven. Door nieuwe inzichten in de samenhang van onze planeet en het universum werden de oude geschriften geherinterpreteerd. Religie en wetenschap zouden eindelijk samensmelten. Vervolgens werd er een overkoepelend bestuur over de wereld geplaatst en de mensen zouden vanaf dat moment alleen nog maar met elkaar samenwerken. Veel schade was niettemin aan de aarde toegebracht en een onomkeerbaar proces was in werking gesteld. De planeet zou eeuwenlang door overstromingen geteisterd worden en daarna net zo lang door extreme droogtes. De profeet stak een kaars aan en plaatste zich aan het bureau, de zon was inmiddels ondergegaan. Hij opende zijn schrijfboek en schreef alle openbaringen op. Pardoes wapperde de vlam van de kaars heen en weer en hij wist dat er iets of iemand in de kamer moest zijn binnengekomen. Hij draaide zich om...

C1.91
De goden zullen laten zien
Dat zij de oorlog bepalen
Na stilte hemel vol wapens en raketten
De grootste schade is op links


Het gehele boek gratis online en in vele talen

Alle originele verzen van Nostradamus (in Frans en Engels), zie de homepage.


copyright © E.Mellema 2006derde wereldoorlog 3e WO III WOIII 3de wereld oorlog toekomst einde der tijden