home
Nostradamus voorspellingen

Spirituele ontwikkeling

Hoe herover ik mijn goddelijkheid?

Verzamelde leidraden van alle religies, de Oudheid en de wetenschap voor spirituele ontwikkeling en gezondheid


spirituele ontwikkeling

1. de mens als driftige wolk, altijd druk, door zijn zinnen geleefd, in de vierde dimensie (donkere materie)
2. het begin van opstandigheid tegen de ikken of zelfbewustwording
3. iemand na jarenlange concentratie, meditatie of zelfstudie
4. het indalen van de ziel begint, de geestelijke geboorte, concentraat ontstoken
5. mens met vol besef van de vijfde dimensie (donkere energie), de bron, en zichtbare uitstraling
6. de verlichte mens, maar nooit perfect (yin/yang-teken)


Zinspreuken, inzichten, richtlijnen in een bepaalde volgorde (let op puntkomma)
liefde van en voor waarachtigheid (Swedenborg)
meditatie
concentratie (met het centrum)
stilte, verstilling;
eeuwigheidsbesef
ego snoeien, kort houden of afbreken;
sublimatie van je driften;
de wil is een drift
spanning en ontspanning
afwisseling
volharding
zelfkastijding;
je laten malen totdat je blank bent (lam Gods)
door niets te doen, doe je alles (maar niet lui zijn);
arbeid adelt, maar hout werkt ook en zo doen wij
opbouw- en afbraakkrachten voelen
gevoeliger worden;
tederheid
strijden met en niet tegen de duisternis;
in de duisternis kom je tot rust;
yin/yang-teken; wit en zwart scheppen elkaar;
bewustwording van het verschil; (Saswitha)
verschilligheid;
God spuugt de lauwen uit
erken je Schepper, maar maak van Hem geen beeltenis (1e en 2e gebod);
meerdere scheppers: fysiek (ouders), geestelijk (geesten/goden), ziel (bron/overziel);
zo boven, zo beneden;
levensboom
lichtzinnigheid wordt je valkuil;
wees klein, denk ruim;
nederigheid
verwondering, weer wonder;
kinderlijkheid of speelsheid is vereist om de zware weg terug omhoog (hemelvaart) te volbrengen;
je wordt beproefd;
blijf ademen: Atma, de adem des levens is het hoogste goed;
alles gaat voorbij (pijn, verdriet...);
kracht na kruis
onderzoek alles en behoud het goede;
op goede kennis kauwen totdat je het bent;
onwetendheid is een hoofdzonde;
verstand is weer-stand (bieden aan)
de Augiasstallen uitmesten;
mogelijke vervuiling door voedsel, mensen, lucht, dieren, elektra...;
het baasje dat op zijn hond gaat lijken;
vertel me wie uw vrienden zijn en ik vertel wie u bent (Jezus);
vult elkanders beker, maar drink niet uit dezelfde beker (Gibran);
je vriend is je vijand (kuddegedrag);
de Bekers van Hermes (holtes in het hoofd);
hechting, onthechting;
zuivering
lijden en genieten;
groeipijn
geloof in God, maar bind wel je kameel vast;
geloof in jezelf
verfijnen, niet vergroven;
je bewustzijn naar een hogere frequentie optillen
tijd is niets, verlangen naar liefde is alles (Nostradamus);
tijd is relatief (Einstein)
de mens neemt slechts 3 a 4% waar (wetenschap: 74% donkere energie, 22% donkere materie in heelal);
alles is maya (schijn);
de groene fles is alles behalve groen, dat weerkaatst wordt (natuurkundige wet)
je kracht is tevens je zwakte
innerlijke groei is de ontwikkeling van de subtiele lichamen
verandering;
het een komt na het ander;
eenvoud
bewust zijn; to be or not to be, that is the quest(ion) of zoektocht
het Heilige Vuur of de innerlijke vlam ontsteekt pas in de duisternis
stof (duisternis) is gestolde energie (Einstein);
verstoffen of ontstoffen (energie vrijmaken)
na langdurige concentratie word je een concentraat (gas, 4D);
wanneer het concentraat dicht genoeg is, kan de ziel (5D) indalen;
van lood goud maken;
de geestelijke geboorte;
de geslepen diamant verheugt zich pas als het licht erdoorheen schijnt
innerlijke gisting
innerlijk goud
verlichting
al-ťťn
onsterfelijk

Uitspraken, gezegden en oneliners zijn oppervlakkig. Zoek de nuance!

Mijn top vijf
1. voelen (intuitie)
2. verstand (weer-stand bieden aan, gevolg: mťťr voelen - ratio moet intuitie dienen)
3. liefde van en voor waarachtigheid (het hier en nu voelen)
4. spanning en ontspanning (aanvoelen, uitvoelen)
5. meditatie (voelen is groeien)


yin yang teken aan gene zijde
Gaan wetenschap en religie dan eindelijk samensmelten?Meer leidraden voor spirituele ontwikkeling
al-chemie, alle chemische stoffen in jezelf gadeslaan en bijsturen (verrijken);
goede voeding op maat voor lichaam, ziel en geest;
overdaad schaadt;
licht en geluid zijn het voedsel voor de ziel;
rundvlees heeft 5D kwaliteit: De Heilige Koe, lang houdbaar, i.t.t varkensvlees; (Wiley Brooks)
je bent wat je eet;
wat voor je werkt, kan later tegen je werken, en andersom
beweging, niet prestatiegericht (wandelen, yoga)
spieren verlengen, niet verkorten
afleiding leidt je af van je centrum
psychologische opstandigheid tegen de ikken, innerlijke revolutie; (Samael Aun Weor)
sterven (ego) onderweg;
wees kwetsbaar en blijf gewond;
je pijn is het breken van de schalen van je beperkte bewustzijn;
kracht na kruis
de twijfel: Jezus twijfelde aan het kruis nog;
wat ik zeker weet, is dat ik niets zeker weet (Socrates)
op de Jacobsladder kom je de Wet van Octaven tegen;
hoe hoger hoe minder wetten;
engelen en duivels, witte en zwarte broeders;
schuw het kwaad
neuriŽn zorgt voor massage van hersens en zenuwen;
rockmuziek werkt in op lagere chakra's, klassieke muziek op de hogere (wetenschap: klassiek goed voor hersens)
maatschappij, geschapen maat, confectiemaat;
a career has to carry you, not to bury you
het lichaam is een voertuig, maar ook een fundament;
algemene gezondheidsregels aanhouden als je niet beter weet;
planten en enkele dieren maken vitamines aan;
er zijn (ontwikkelde) mensen die geen organisch voedsel nodig hebben (maken zelf vitamines aan);
het licht van de ziel kan vernietigend zijn (ontstekingen, hartaanval, gekte...)
karmische energieŽn opruimen;
gedragspatronen doorbreken;
ont-moeten
dienstbaarheid (aan de grote overziel)
de mens is een elektrisch wezen (huwelijk tussen materie en antimaterie)
vind je dit alles maar onzin?;
de zin van onzin;
sciencefiction wordt werkelijkheid;
houd alles voor mogelijk (het houdt je nederig en je hart soepel)
sperma maakt vrouwen slimmer en vrolijker (onderzoek);
maar vervolgens mannen dommer en depressiever (Eric);
laat geen zaad verloren gaan (levenswater recyclen);
de kleine dood (je kruit verschieten);
alleen sex met liefde;
het leven is sexualiteit (sublimatie);
innerlijke groei is hemelvaart
na pressie komt depressie (opgebouwde spanning door: erfelijk belast, verlangens, hechting...);
na regen komt zonneschijn (zielelicht)
je geest opruimen is het fijnstof uit je hersens spoelen (bewust voelen is al hersenspoelen);
hardnekkigheid, harde nek (emotionele blokkades);
buigen of barsten;
je hersens kunnen maar een bepaalde hoeveelheid emoties per dag aan
gedachten gaan sneller dan het licht (CERN...)
het eeuwige hier en nu ('t midden van 't kruis);
de werkelijkheid werkt (illusies, nostalgie, verwachtingen etc. niet)
waarheid, iets waar houden (tot het tegendeel bewezen is);
waarheid vs waarachtigheid: een feit is waar, een klank waarachtig;
echtheid
filosofie werkt als een (langdradige) koan
wijsheid, de (eigen) wijs houden;
eigenschap, zelf geschapen;
afleren (het aangeleerde, automaat);
een beetje gek is zo gek nog niet
lichaam, lijk met adem (breatharian)
geloof(d), een voltooid deelwoord van loven
wie zijn (aardse) leven wil redden, verliest het (Jezus) (niet willen maar ondergaan);
gedenk te sterven;
overgave;
positief blijven;
pluk de dag
hiernamaals, hiernumaals, hierna meer malen hier en nu;
reincarnatie of recurrentie: bewust of onbewust terugkeren
is-lam, lam Gods;
Allah, het Al, walhalla
erfelijk belast en de erfzonden
tijdelijke ruimte en ruimtelijke tijd (3D en 4D)
transformeren, door de vorm heen gaan (stoffelijk lichaam);
het leven is een doorgangshuis
wetenschap zonder religie is kreupel, religie zonder wetenschap is blind (Einstein);
geweten: voltooid deelwoord van weten (bewuste ervaring);
geloven: klakkeloos aannemen of openstaan voor
wie bij het ploegen achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het koninkrijk Gods (5D+)
een geest is een gas; vergeestelijken is, welbeschouwd, vergassen (concentraat)
jezelf tegenkomen;
gezond, gezondigd: je duistere kanten belichten, doorleven en ontstijgen;
de zin van ziek zijn (tot kern weer gezond is);
veel is erfelijk bepaald, wel speelruimte, anders geen evolutie;
kanker, de ziekte van de stilstand;
oefeningen met hitte en kou (Wim Hof The Iceman: kou is kracht);
felheid, vuurlichaam, schoonbranden;
laat je niet knechten door de materie;
unchain my hart, unchain my soul (lied)
een sprookje is een verhalende spreuk (met occulte kennis, esoterie)
zolang de ziel nog aan de stof vastzit, heeft zij slaap nodig (ziel is hier bewustzijn);
gevangen in jezelf (Plato's grot);
normaliter boort de ziel zich eerst in de stof om zich dan een weg terug omhoog te vinden;
ik worstel en kom boven (de Oceaan des Levens);
klop en u zal opengedaan worden (Bijbel, je hart klopt)
God kastijdt die Hij liefheeft;
als de nood het hoogst is, is de redding nabij
eerst ego krijgen voordat je het kunt afbreken (Osho);
laf < lief > lef (zelfliefde);
bij anderen jezelf leren zijn
niet God (de bron) maar de geest(en) die het lichaam bezit, vrezen;
de (onzichtbare) levensboom verandert voortdurend
spirituele ontwikkeling gaat gepaard met schokken;
je krijgt wat je dragen kunt
naar eenheid streven door verschilligheid (holisme);
openen en sluiten;
aan en uit;
stilte en storm (emoties);
1 uur ergenis per dag houdt de dokter uit huis (Adriaan van Dis)
revolutie, bewust de evolutie opnieuw meemaken (mineraal, plant, dier, mens)
gelovige mensen zijn gezonder en gelukkiger (onderzoek);
hoe vaker naar de kerk, hoe lager je bloeddruk
op fysiek niveau zijn het de hersens waar het om draait;
de weg van het hart zorgt voor bescherming van de hersens (Eric);
home is where the heart is
niet meer willen (Anton Heyboer) (wel gaande blijven);
de wil is ego;
met hoger ego lager ego beteugelen;
fitness met de hogere lichamen
euthanasie (zelfmoord) is risicovol voor volgende levens;
wet van behoud van lading;
wet van behoud van energie
de mens draagt een mathematisch punt in zich;
wie het kleine niet eert (kent), is het grote niet weerd
de baarmoeder verwordt door liefde tot heilige graal (beschermende bacteriŽn);
besneden mannen krijgen minder SOA's (bewezen), maar ook minder goede stoffen
menselijke geest niet in delen hersens opgeslagen (onderzoek);
de dood: stof tot stof, geest begeeft, ziel toogt;
materie houdt (vast), antimaterie onthoudt
ontstressen en je richten op ongebonden bewustzijn (Maharishi);
niet verwereldlijken (paus Franciscus)
wie de dorsvloer der liefde ontwijkt, gaat de seizoenloze wereld in;
wie niet ondergŠŠt, gaat ten onder (ziel gaat verloren);
reincarnatie als waterkringloop (Samsara)
de ratio moet de intuitie dienen (Einstein);
individualiteit is heilig (Weor)
God, Goddelijke, overziel, bron, 5D+, donkere energie
bloed geven na je 40/50ste verlengt je leven (onderzoek)(Jezus bloedde 7x);
geven en nemen/krijgen
je onschuld bewaren (Shimon Peres)
je duistere kanten beheersen (een heer);
strijd tegen de ikken (ware Jihad);
In der Beschršnkung zeigt sich erst der Meister;
karakter/ruggegraat vormen
vertrouwen: weer trouw aan innerlijke meester/gids
de innerlijke slang oprichten (esculaap, ida en pingala);
weer licht en van licht worden
het heelal zit in een verlichtingsproces;
de oerknal en The Big Rip;
De Grote Oerziel verrijkt zichzelf;
descentie en ascentie;
in de stof en uit de stof;
stilstand is achteruitgang;
God heeft een lichaam nodig (mens plant planeet etc)(God is hier De Grote Oerziel)
loslaten: een ander niet willen veranderen of hem de schuld geven, maar het beste van jezelf maken (Mandela);
zelfrealisatie (verlichting)
spaarzaam met je levenskapitaal;
het voortdurende gevecht met de 5 elementen;
de straal des doods
slow down;
niet zoeken maar vinden
je eigen perceptie steeds toetsen aan de werkelijkheid
meditatie verandert brein al op korte termijn (wetenschap)


het levenswiel
Het Levenswiel
Geboorte van een mens, een nieuwe cyclus in het Rad van Samsara of het Levenswiel (108 tanden, 3000 wentelingen). Het pasgeboren kind staat nog in contact met de bron, de essentie en het innelijke licht. Het is nog niet verhard; het heeft nog geen ego. Maar een kind heeft weke hersens, die alleen nog gewend zijn aan de (onzichtbare) stoffen van de ouders. Naarmate de mens volwassen wordt, en de nestlagen vallen af, krijgen de hersens te maken met vele nieuwe stoffen. Het is voeding op elk niveau: organisch, etherisch, denkstof, etcetera... Maar ook gevaarlijk of zelfs dodelijk als er teveel of te snel van iets binnenkomt. Verkeerd voedsel, verkeerde mensen... Je kunt je voor al die kosmische energieŽn moeilijk afsluiten, want veel hangt in de lucht en stroomt gewoon binnen. De lucht zit boordevol met stoffen, zo vol dat het wel op vissoep lijkt (Oceaan des Levens). Voor de meeste hersens (van ons allen) is het te veel om dat alles (in een leven) te verwerken, en zo ontstaat vluchtgedrag; verslavingen aan drank, sex, voedsel, carriŤre, internetten, hulpverlening of noem maar op. Iedereen heeft wel wat... En zo leef je in een roes. Toch is het voelen van al die nieuwe stoffen, die chemische reacties in je veroorzaken, nodig om jezelf goed te ont-wikkelen (de hersens sterken). De ultieme ontwikkeling is om alle stoffen (alchemie) op aarde, en verder, aan te kunnen en een te worden met het Al. Zo bevrijd je jezelf uit de duisternis (stof) en word je weer licht (verlicht); de stof die bewust gevoeld wordt, wordt als brandstof gebruikt (aureool: schoongebrande ether rondom het hoofd). Het kost wel een immense inspanning om je te bevrijden van Het Levenswiel of de mechanische wetten van evolutie en involutie. Maar als je eenmaal weet, echt weet, dat je bewustzijn in de stof verankerd zit (in lelijkheid verzonken) kun je niet meer anders. Om het Wiel van het Leven te ontstijgen (stap voor stap omhoog op de Jacobsladder) moet je dus de chemie in je hoofd voortdurend voelen, corrigeren en verbeteren (voelen is hersenspoelen). Deze weg van het hart zorgt bovendien voor bescherming van lijf en ledenen door hogerhand, maar je krijgt geen garantie. Mocht je permanent de andere kant op lopen tijdens al je levens en wil je echt niet luisteren, dan drogen je hogere lichamen uit en gaat de ziel verloren. Je wordt dan gewetenloos en gaat vervolgens voorgoed het mineralenrijk in. Niet leuk!


Eric
EricPS Hierboven staan de meeste gereedschappen die nodig zijn om verlichting te bereiken. Maar niet alle bloemetjes komen uit, dus weet je plaats.

klik niet op Hoe herover ik mijn goddelijkheid?"eigen" inzichten en vrije gedachten

depressie is een achterstallige erkenning van de geest(en) die het lichaam bezit
God niet zomaar gehoorzamen maar erkennen (God is hier een machtige voorouderlijke geest)
confrontatie opzoeken of aangaan indien constructief
arbeid adelt, maar hout werkt ook en zo doen wij
kinderlijkheid of speelsheid is vereist om de zware weg terug omhoog (hemelvaart) te volbrengen
verstand is weer-stand (bieden aan)
verstoffen of ontstoffen (energie vrijmaken)
na langdurige concentratie word je een concentraat (gas, 4D);
wanneer het concentraat dicht genoeg is, kan de ziel (5D) indalen
het licht van de ziel kan vernietigend zijn (ontstekingen, hartaanval, gekte...)
je geest opruimen is het fijnstof uit je hersens spoelen (bewust voelen is hersenspoelen)
geloven: klakkeloos aannemen of openstaan voor
a career has to carry you, not to bury you
de werkelijkheid werkt (illusies, nostalgie, verwachtingen etc. niet)
filosofie werkt als een (langdradige) koan
een geest is een gas; vergeestelijken is, welbeschouwd, vergassen (concentraat)
een sprookje is een verhalende spreuk (met occulte kennis, esoterie)
niet God (de bron) maar de geest(en) die het lichaam bezit, vrezen
materie houdt (vast), antimaterie onthoudt
internet: de mechanische variant van de Akasha (geheugen aller tijden)
tv: mechanische variant van helderziendheid en -horendheid
teleporteren (TU Delft): mechanische variant van telepathie, geestverschijning, uittreding...
God is multi-interpretabel, van concreet tot abstract
het indalen van het licht van de ziel is een kernfysisch process
- Verstrengelde deeltjes gedragen zich als ťťn, ook als ze ver van elkaar verwijderd zijn. Tweelingziel?!
- alle materie bestaat uit antimaterie, anders gezegd, alles is bezield (yin yang).
- Wetenschappers hebben ontdekt dat het via een bepaald deeltje met de welluidende naam Higgs singlet zeer wel mogelijk is om informatie naar verleden en toekomst te versturen en ook weer te ontvangen. Dan klinkt het opwekken van de doden (Lazurus) zo gek niet meer.
- De wet van behoud van energie (en lading) betekent dat de energie van elk levend wezen na de dood blijft voortbestaan. Waar blijft het dan? En de ene energie is de andere niet. Je kunt dan ook verwachten dat specifieke energie van een bepaald mens een tijdje intact blijft. Hoe groter de lading (karakter) van iemand hoe langer zijn of haar energie intact blijft?
- karmische energieen. Is dat niet hetzelfde als donkere materie?
- een opgeruimde geest heeft de juiste balans tussen donkere energie en donkere materie.
- een verlicht wezen heeft veel donkere energie en weinig donkere materie.
- een statische geladen grammofoonplaat trekt stof aan, zo ook de mens, we zijn immers elektrische wezens. Door met elkaar om te gaan wisselen we (o.a) stoffen uit. Normaliter zetten we deze stoffen om in energie en/of verwerven we geestelijke bagage (donkere materie). Maar een gedeelte van deze stoffen zorgt bij velen ook voor vervuiling. Er zijn maar weinig mensen met een 100% opgeruimde geest (verlichte mensen). Je donkere energie (zielelicht) zal de overhand moeten krijgen om ook deze resten te verbranden. Een verlichtingsproces is eigenlijk gewoon het toepassen van natuurkundige wetten (d.m.v. concentratie/mediatie).
- wetenschappers van CERN zoeken naar hogere dimensies. Dat doen gelovigen ook en profeten hebben die gevonden.
- volgens Stephen Hawking kan informatie in een zwart gat ontsnappen naar een parallel universum. Nu gaan pas overleden mensen, normaliter, omlaag het dodenrijk in, dat nog onderhevig is aan zwaartekracht. De gemiddelde ziel zit nog aan de (donkere) materie vast. Jezus (onder anderen) heeft zich daarvan bevrijd. Volgens het evangelie heeft hij bewust het dodenrijk 3 dagen doorleefd om daarna weer tot leven te komen. Hij moet zijn overgestapt naar de 5e dimensie, de dimensie die niet meer onderhevig is aan zwaartekracht. Materie heeft geen grip meer op deze dimensie. Een zwart gat zal Jezus dan ook niet opzuigen.Spiritualiteit is natuurkunde

De weg van het hart, ofwel concentratie, of bij jezelf blijven zonder het ego te voeden, zorgt voor de ontwikkeling van de subtiele lichamen. Deze subtiele lichamen bestaan uit edelgassen (atmosfeer), die hogerop overgaan in donkere materie en antimaterie, en donkere energie, de (nog) niet waar te nemen bron van het heelal. Deze verdeling is weer op te delen in een zwart en een wit gedeelte. Zwart: edelgassen en donkere materie. Ook het stoffelijke lichaam valt hieronder. Zwart staat voor negatief of stof (gestolde energie) Wit: antimaterie en donkere energie. Wit is positief. Het verschil tussen negatieve en positieve lichamen zorgt voor elektriciteit. We zijn dan ook elektrische wezens. En geen leven is mogelijk zonder. Denk ook aan binair, 0 en 1, aan en uit, slapen en wakker zijn. De hoogste witte lichamen (antimaterie en donkere energie) hebben een drager nodig, oftewel de zwarte lichamen: stoffelijk lichaam, edelgassen en donkere materie. Door zuiver met jezelf om te gaan, blijven deze lichamen goed verzorgd en groeien ze. Tijd is relatief en de hoogste lichamen vallen onder een ander tijdsbestek dan de lagere lichamen. De hoogste blijven eeuwig bestaan, maar zijn niet onvergankelijk. Alleen de donkere energie is onvergankelijk (wet van behoud van energie). Pas als het bewustzijn zich de kwaliteit van de donkere energie heeft eigen gemaakt, ben je echt onsterfelijk. Toch heeft ons bewustzijn (goddelijk) altijd een drager nodig (donkere materie) om weer verder te groeien, het liefst in een tastbaar lichaam (zo is ook het heelal ontstaan). Alleen het optimaal ontwikkelde bewustzijn wacht zijn kans af om weer in een nieuw en beter leven terug te komen (rad van samsara ontstegen). Daar kunnen duizenden jaren over heen gaan ( tijd is niets) en ook de plek in het universum doet er niet toe. Afstand is in een flits overbrugd; gedachten gaan sneller dan het licht (er is dan geen afstand). Alle lagere bewustzijnsvormen (bijna iedereen) vallen nog onder de zwaartekracht, en vallen in korte of eeuwige slaap (dodenrijk), of zelfs helemaal uiteen. In het laatste geval gaat de ziel verloren maar niet de donkere energie (wet van behoud van energie). Deze wordt geabsorbeerd door de aarde of hoger staande wezens. Dat kan een konijn zijn. Dit lichaam, geest en ziel-proces is een natuurkundig proces, geen zweverig of vaag sprookje. Dit proces beslaat verschillende dimensies, mogelijk alle. En het barst van het leven in 5D+. Deze nog te ontdekken natuurwetten, waar wetenschappers van CERN met de deeltjesversneller naar aan het zoeken zijn (goddelijke deeltjes), zullen eens bewezen worden. Dan zullen ook de Oude Geschriften geherinterpreteerd worden. Want er is niets nieuws onder de zon. Ze wisten dit allemaal al, alleen met andere woorden. Zo zeiden oude natuurvolken: alles is bezield. Wetenschappers zeggen nu: alles heeft antimaterie, en zonder blijft de materie niet bijeen. Wat heb ik hieraan, kun je je als lezer afvragen? Wel, door inzicht in jezelf, krijg je meer respect voor je diepste wezen. En zelfliefde doet de subtiele lichamen weer groeien. Je naasten voelen dat en subtiel ontwikkelen ze zich mee (of rennen weg), en uiteindelijk alles en iedereen. Dus ook mij.

Eric